Status på reparationsarbejde for stormfloden 20/10 2023

Reparationsarbejdet med udbedringen af de voldsomme skader efter stormfloden skrider fremad, trods store udfordringer med regn, som gør arbejdet meget vanskeligt.

Oprydningen på diget er vi stort set i mål med, og her mangler kun de steder, hvor det ikke er muligt, at komme med vores køretøjer.

De kritiske skader er stort set udbedret, og der mangler kun, at bliver sået græs.

Tilbage ligger et stort arbejde med at bringe diget tilbage i genkendelig stand, hvor en del bagskæringer skal fyldes med ler og muld, en opgave, som vi forventer at afslutte i løbet af 2025.

I april forventer vi, at de store entreprenørmaskiner starter op ved St. Brunddrag, hvor arbejdet med sikring af kysten starter. Digefoden skal på 2 strækninger forstærkes med ny skråningsbeskyttelse i sten, således den kan modstå højvande samt kraftige bølger.

Kysten ved St. Brunddrag, mistede over 20.000 m3 materiale, som vi nu fører tilbage i form af sand – ler – muld og sten.

Når alt reparationsarbejde er afsluttet, kan vi glæde os over, at vores dige er blevet stærkere end da stormfloden ramte os i oktober.