DET LOLLANDSKE DIGELAG afholder generalforsamling

Tirsdag den 17-05-2022, kl. 19.00

Kramnitsevej 21D, Kramnitse.

Dagsorden ifølge digelagets vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år.
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.
   
 4. Forelæggelse af budget for 2023 til orientering og drøftelse.
   
 5. Behandling af indkomne forslag:
  (Ingen indkomne forslag).
   
 6. Valg af medlem til bestyrelsen og dennes suppleant.
  Følgende opstiller til valget:
  Henrik Marcussen, Højrebyvej 101, 4900 Nakskov.
  Som dennes suppleant:
  Bjarne Zachariassen, Havsnæsvej 18 Vesternæs, 4900 Nakskov.
  Eskild Hansen, Vester Oddevej 48, 4900 Nakskov
  Som dennes suppleant:
  Mads Peter Madsen, Øster Fuglsangvej 10, 4900 Nakskov
   
 7. Valg af revisor.
  Forslag: statsaut. Revisor Lars Strange Hansen, Beierholm, Nykøbing F.
   
 8. Eventuelt.

På generalforsamlingen udleveres digelagets regnskab. Hvis digeskatteydere ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen, kan det rekvireres på tlf. 42159949.

For at få adgang til mødet og kunne stemme, skal man være digeskatteydere til Det lollandske digelag. Stemmesedler udleveres ved indgangen mod dokumentation i form af ejendomsskattebillet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives en stemme pr. person, uanset hvor mange ejendomme vedkommende ejer.

Digelaget er vært ved en kop kaffe, øl og vand.

På bestyrelsens vegne

Søren Jensen, formand