DET LOLLANDSKE DIGELAG afholder generalforsamling

Onsdag den 22-05-2024, kl. 19.00

Jägerhuset på Christianssæde, Kristianssædevej 9a, 4930 Maribo

Dagsorden ifølge digelagets vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år.
   
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.
   
 4. Forelæggelse af budget for 2025 til orientering og drøftelse.
   
 5. Behandling af indkomne forslag:
  (Ingen indkomne forslag).
   
 6. Valg af medlem til bestyrelsen og dennes suppleant.
  Følgende opstiller til valget:
  Eskild Hansen, Vester Oddevej 48, 4900 Nakskov.
  Som dennes suppleant:
  Mads Madsen, Østre Fuglsangvej 10, 4900 Nakskov
   
 7. Valg af revisor.
  Forslag: statsaut. Revisor Lars Strange Hansen, Beierholm, Nykøbing F.
   
 8. Eventuelt.

På generalforsamlingen udleveres digelagets regnskab. Hvis digeskatteydere ønsker regnskabet tilsendt inden generalforsamlingen, kan det rekvireres på tlf. 42159949.

For at få adgang til mødet og kunne stemme, skal man være digeskatteyder til Det lollandske digelag.
Stemmesedler udleveres ved indgangen mod dokumentation i form af ejendomsskattebillet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og der kan kun afgives en stemme pr. person, uanset hvor mange ejendomme vedkommende ejer.

Digelaget er vært ved en kop kaffe, øl og vand.

På bestyrelsens vegne
Henrik Marcussen, formand.

Annoncering: Folketidende 3/5 2024