DET LOLLANDSKE DIGE

Det lollandske dige opstod som følgerne af stormfloden 13. november 1872. En sammenslutning af borgere fra de berørte områder slog sig sammen for, at finde den bedste løsning, som kunne sikre imod en sådan naturkatastrofe igen.

Løsningen blev et dige, der strækker sig fra Nybro i Nakskov til Keldskov bag Errindlev, en strækning på 63 km, hertil etableres der 5 forløbningsdiger, som skal sikre et eventuelt digebrud vil blive afgrænset.

Diget drives i dag af indtægten fra 7243 ejendomme som er underlagt en dige skat. Derudover kommer en mindre lejeindtægter samt et beløb for at vedligeholde cykelstien. Det lollandske digelag modtager ikke nogen former for offentligt støtte hverken fra stat eller kommune.

Diget øverste myndighed er generalforsamling, som vælger en bestyrelse blandt digets skatteydere. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 medlem udpeges blandt landmænd, 1 medlem udpeges af sommerhusejerne, og 1 medlem udpeges af kommunen. De to resterende pladser vælges blandt øvrige dige skatteyder.