Kramnitzevej 21 D, 4970 Rødby, Tlf. 54 78 02 38, Mail: am@lollandsdigelag.dkDet Lollandske Digelag administrerer, vedligeholder og udbygger digerne på Sydlolland fra Nakskov til Keldskov, en strækning på ca. 70 km incl. forløbningsdiger.

 

 

Uddrag

Af

Reglement for

DET LOLLANDSKE DIGE

 

REGLEMENT FOR LOLLANDSKE DIGE:

 

  1. Adgang på diget er kun tilladt for fodgængere og cykelister.
  2. Ridning på diget er ikke tilladt.
  3. Opgang til og nedgang fra diget skal ske ad de anbragte trapper/opkørsler.
  4. Badetelte må kun anbringes på den ubevoksede forstrand og skal fjernes senest en halv time efter solnedgang. Telte må således ikke anbringes på den bevoksede del af forstranden, på diget eller bagved dette på Digelagets grund.
  5. Det er forbudt, at tænde bål på diget.
  6. Al gravning på eller ved diget er forbudt.
  7. Både og fiskeredskaber m,v må ikke henlægge på digets arealer..
  8. Hunde skal i tiden 1. april til 30. september førers i snor.
  9. Papir og affald må ikke henkastes på digelagets grund.
  10. Digelagets opsynsmænd er berettigede til at håndhæve reglementets overholdelse.

 

 

 

NOTAT:       Etablering af trapper på digebagskråning.

 

Sikkerhed:

Græsbevoksning på digernes bagskråning er et væsentlig led i digernes sikkerhed, idet

græsset skal nedsætte erosionen i bagskråningen i tilfælde af, at havet overskyller digerne.

For at få græsset så tæt og kraftigt som muligt, slår digelaget det en gang om året.

En trappe, der anlægges i digebagskråningen, skal derfor udføres i materialer, der kan

modstå erosion, og den skal udføres således at græsslåningen generes mindst muligt.

 

Udførelse:

Digelaget godkender derfor kun trapper udført i beton.

Trapper udført af fliser, træ og jern godkendes ikke.

Trappen skal gives en grund og stigning, således at den nøje følger bagskråningen,

og trinnenes forkant skal holdes i niveau med bagskråningen. Gelænder skal slutte, hvor bagskråning møder digekrone

Trapper skal udføres i nøje overensstemmelse med digelagets anvisninger.

 

Økonomi:

Trappen anlægges på ansøgerens bekostning, og hvis det ønskes kan digelaget

anlægge den mod at få dækkes omkostningerne.

 

Vedligeholdelse og ansvar:

Trappen anlægges på et område, hvortil offentligheden har adgang og brugen af trappen,

kan derfor ikke indskrænkes til nogle få personer.

Trappen skal derfor altid vedligeholdes, således at for tredje mand påhviler alene ejeren af den grund ud for hvilken trappen er anlagt.

Græsbevoksning skal slås en gang årligt i forbindelse med digelagets græsklipning.

Der skal slås 1. meter på hver side af trappe.

Der må ikke anvendes kemikalier i forbindelse ved vedligeholdelse af græsbevoksningen ved trappen.

 

Ved manglende vedligeholdelse fjerner digelaget trappen.